Infoblad Februari

Matkällarförråd

De förråd som inte är uthyrda kommer att öppnas och tömmas. Allt som står löst i förråd som inte
omfattas av hyresavtal kommer att slängas. Har du ett förråd som inte omfattas av avtal kan du
kontakta HSB

Snörasskydd

Styrelsen beslutade innan vintern att montera snörasskydd på låghusen. Dessa är nu på plats

Gången utanför förskolan Vildrosen

Styrelsen beslutade i slutet av förra året att iordningställa gången utanför förskolan Vildrosen
Detta gjordes tidigare under vintern.

Ny belysning utanför garageporten

Ny belysning kommer monteras utanför garageporten inom kort.