Rumstemperaturen

Rätt rumstemperatur

Tänk på att kalla element inte behöver betyda att något är fel. När temperaturen i din lägenhet är 20 grader eller mer ska elementen vara kalla. Om termometern visar 20 grader eller mer är temperaturen i din lägenhet rätt.
Du kan också känna på rören som kommer upp från golvet och går till varje element. Detta är matningsrören för varmvattnet och de löper runt i golvsockeln i hela lägenheten. Temperaturen i matningsrören beror på hur kallt det är utomhus.

Mätning av temperaturen

Så här kan du själv kontrollera att du har rätt temperatur i din lägenhet.

Mät temperaturen mitt i rummet, en meter ovanför golvet. Viktigast är att mäta i vardagsrum och sovrum. Mät gärna flera rum och notera temperatur och tidpunkt. Om termometern visar lägre än 20 grader flera dagar i rad så ska du kontakta HSB för att få en noggrann mätning med bransch-godkända mätinstrument. Se ovan hur du kontaktar HSB. Denna mätning ligger sedan till grund för vad som behöver åtgärdas i din lägenhet.

Tips för rätt temperatur

  • Det är bra att själv tänka på möbleringen. Luften ska cirkulera fritt runt elementen.
  • En soffa framför elementet hindrar värmecirkulationen. Dra ut den någon decimeter.
  • Ett bord vid fönster kan hindra luftens cirkulation så att elementet bara värmer luften under bordet.
  • En tjock gardin framför elementets termostatventil kan stänga inne den varma luften och lura termostaten att sänka värmen på elementet.
  • Vädring vid kall väderlek ska ske snabbt och effektivt. Annars kan temperaturen i din lägenhet påverkas.

Riktvärden, bostadslägenhet

Lägsta tillåtna lufttemperatur= 18 grader
Lägsta temperatur för känsliga personer= 20 grader
Lägsta tillåtna golvtemperatur= 16 grader
Rekommenderad lufttemperatur= 20-23 grader
Rekommenderad lufttemperatur för känsliga personer= 22-24 grader