Garage

Garaget rymmer 47 bilar. In- och utfart sker från Karl-Johansgatan 98. Utanför in- och utfarten har föreningen även 6 st parkeringsplatser. Det finns också 4 st Moped/MC-parkeringar.

För att minimera intrång i garaget har föreningen satt in ett nyckelfritt system där varje nyckelbricka spärras så fort den kommer bort eller stjäls.

Kösystem tillämpas på både garage- och P-platser. Anmälan sker digitalt via hsb-portalen.

Vid frågor, kontakta: boendeservice.gbg@hsb.se / 010-442 20 00

Parkerings/garageplatser är endast till för boende i föreningen. Endast en plats per lägenhet är tillåten och uthyrning i andra hand är ej tillåten. Plats kan ej överlåtas på annan person.