Infoblad juni 2024

Container kommer att finnas på gården lördagen den 8 juni, mellan 10-16,  men stängs dock så snart containern är fylld.  OBS att ingen elektronik eller färg kan lämnas!  
Städdag och trädgårdsarbete på gården samma dag!

Behöver du ytterligare taggar till vårt entrésystem, så kan de beställas från HSB Boendeservice. De kostar 100:-/styck  och debitering sker via den sedvanliga månadsavin.  

Blommor och växter på gården behöver vattnas när det är varmt och torrt.  
I sommar behöver vi alla hjälpas åt med detta. För att få instruktion om hur man når vattenslang etc kan man kontakta info@gronagatan.se.

Komposteringen ser ut att fungera bra, efter en del inledande justeringar ang antal kärl. Vi ser att de avsedda kärlen i våra respektive soprum utnyttjas till mellan 40-60%.

Protokoll från årets föreningsstämma finns nu tillgängligt på vår hemsida

Styrelsen  önskar alla boende en skön och avkopplande sommar!

/Styrelsen


Infoblad april

Inga kartonger i soprummen  

Det går inte att  slänga kartonger i soprummen, som är avsedda för kompost och hushållssopor. Behållare för återvinning finns bakom Praktiska gymnasiet, vid Chapmans torg eller vid Jægerdorfsplatsen. För större artiklar finns vidare Återvinningscentraler. (ÅVC)

Den närmast belägna är Högsbo ÅVC.

Tillåtna tider för ”störande arbete”

Det är tillåtet att utföra högljutt arbete såsom borrning etc. mellan kl. 10-18.  

Årsstämma

Styrelsen påminner om att årsstämma kommer hållas den 14 maj kl. 19.00 i Seglaresalen på Seglaregatan 10.  

Motioner sänds senast den 14 april till info@gronagatan.se eller lämnas i styrelsens brevlåda i uppgång 27.  

Kallelse, med Information om anmälan till stämman,  kommer inom kort.  

/Styrelsen


Infoblad februari

Pågående arbete i källaren under höghuset.

Det arbete som pågått sedan mitten av januari har pausats, men kommer inom kort att
återstarta. I samband med detta kommer ‘mangelrummet’ i likhet med tidigare att tas i
anspråk av entreprenören Agekil. Mer info om tider och eventuella störningar kommer att
anslås av HSB.

Krånglande dörrlås.

Tidvis har vi problem med några dörrlås. För att minska risken att någon obehörigt kommer
in via en olåst dörr, kan vi alla bidra till ökad säkerhet genom att aktivt dra igen dörren efter
passage. Dörren ut till garaget från källarkorridoren låser nu normalt efter åtgärd.

Stulna nycklar i tvättstugekorridoren

Nycklar till våra lokaler nere i tvättstugekorridoren är stulna. Detta innebär att den som
använder ex.vis en tvättstuga inte kan låsa vid pågående tvätt. Det visar sig dessutom att
någon med tillgång till rätt nyckel, låser dörren och på så sätt skapar ytterligare problem ! Vi
försöker i görligaste mån att tills vidare hantera detta och balansera lämplig åtgärd mot rimlig kostnad.

Brandskyddsombud i föreningen

Vi efterlyser någon medlem som är villig att ta över rollen som brandskyddsombud efter Erich Jacobs. Uppdraget är arvoderat. Vill Du veta mer om uppdraget kan Du kontakta styrelsen eller Erich Jacobs (Gröna gatan 35)

Cykelförvaring

Under hösten kommer vi att inventera cykelbeståndet i de utrymmen vi använder för
förvaring. Avsikten är att märka upp de cyklar som är i användning och som föreningen bör
erbjuda förvaring för. Övriga cyklar som inte är i bruk kan inte föreningen erbjuda
förvaringsmöjligheter för. Genom att skilja ut cyklar i användning från övriga hoppas vi
kunna skapa en bättre och säkrare cykelförvaring.

Uppvärmning och reglering av rumstemperatur.

I samband med injusteringen av fastighetens värmesystem har påträffats ett antal
felkopplade radiatorer. Alltså att inflöde och utflöde är monterade tvärtom än avsett. Om Du misstänker att någon av dina radiatorer är felkopplad kan Du göra följande; Känn på rören till radiatorn. Det rör som går till ventilen (framledningen) ska vara varmast.

Årsstämma i maj.

Den årliga föreningsstämman äger rum i mitten av maj. Vi återkommer med datum och övrig info.

Sortering av matavfall

Från och med v46. (13-17 November) så kommer Brf Gröna gatan att påbörja utsortering av matavfall. Detta är ett lagkrav som från och med januari 2024 gäller alla fastigheter i Sverige. Kretslopp och vatten i Göteborg påbörjar utställning av matavfallskärl i våra soprum redan nu för att vi skall vänja oss vid detta innan lagkravet träder i kraft
Ni kan läsa mer om detta på Göteborg stads hemsida.
För att alla våra boende skall få möjlighet att sortera ut sitt matavfall har våra fastighetsskötare under v45 placerat ut hållare för matavfallspåsar i respektive trapphus. Dessa har ställts i entréerna och ni som boende kan där hämta upp 1 st. sådan/hushåll.
De bruna matavfallspåsarna kan löpande hämtas upp i det soprum dit ni som boende hänvisas med ert matavfall enligt nedan.
Gröna gatan 27:
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 27, 29, 37 och 39.
Gröna gatan 33 (Karl-Johansgatan 98B):
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 31 och 33.
Gröna gatan 35 (Karl-Johansgatan 98 C):
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 35.

Samma nyckel som nyttjas till tvättstuga kan användas till respektive soprum. Det är mycket viktigt att ni lämnar ert utsorterade avfall i avsett soprum då vi annars riskerar överfyllda kärl med konsekvens att det blir både nedskräpat och luktar illa.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta vår förvaltare hos HSB, Linda Camitz Olofsson på telefon 010-442 22 62 eller på mailadress linda.camitzolofsson@hsb.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen för HSB Brf Gröna gatan
Genom förvaltare Linda Camitz Olofsson

Infoblad maj

Måsar på taket

Styrelsen har tecknat avtal angående åtgärder för att få bort måsarna på taket.

Laddpunkter i garaget

Laddpunkterna i garaget har nu tagits i bruk.

Styrelsen vill även passa på att tacka alla som medverkade på trädgårdsdagen!

Infoblad April

Årsstämma

Den 16/5 k1. 19.00 kommer det hållas årsstämma i lokalen Karl-Johan i Dalheimers hus. Anmälan sker senast 9/5 genom mejl till info@gronagatan.se alternativt genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i entrén i uppgång 27. Ange hur många som kommer. Observera att detta endast avser medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Trädgårdsdag

Styrelsen påminner om trädgårdsdag den 7/5 då vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren.

Laddpunkter i garaget

Vi hoppas att snart kunna starta möjligheten att använda installerade laddpunkter i vårt garage. Om ni inte redan anmält intresse för att snarast påbörja detta så kontakta oss genom att mejla till info@gronagatan.se

Påminnelse om skötsel av tvättstugor

Vi påminner om att tvättstugorna ska rengöras efter varje användning. Detta innefattar:

  • Sopa och våttorka golven.
  • Torka av maskiner och bänkar samt inne i torktumlaren.
  • Ta bort ludd och torka av filter

Extra extra!

Årsstämma

Den 16/5 kl. 19:00 kommer det hållas årsstämma. Styrelsen återkommer med information om lokal. Motioner lämnas senast 2/5 till info@gronagatan.se

Trädgårdsdag

7/5 kommer vi ha trädgårdsdag där vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren. Mer information kommer längre fram.

Laddpunkter i garaget

Detaljer kring debiteringslösning för laddpunkterna i garaget håller på att utformas. När det är klart kommer laddpunkterna att kunna tas i bruk.

Infoblad Februari

Matkällarförråd

De förråd som inte är uthyrda kommer att öppnas och tömmas. Allt som står löst i förråd som inte
omfattas av hyresavtal kommer att slängas. Har du ett förråd som inte omfattas av avtal kan du
kontakta HSB

Snörasskydd

Styrelsen beslutade innan vintern att montera snörasskydd på låghusen. Dessa är nu på plats

Gången utanför förskolan Vildrosen

Styrelsen beslutade i slutet av förra året att iordningställa gången utanför förskolan Vildrosen
Detta gjordes tidigare under vintern.

Ny belysning utanför garageporten

Ny belysning kommer monteras utanför garageporten inom kort.

Ny webbsida

Tjena! Nu är nya webbsidan för bostadsrättsföreningen uppe och snurrar. Här kan du hitta info som berör föreningen och de som bor i fastigheten. Infobladen kommer också att publiceras här.