Sortering av matavfall

Från och med v46. (13-17 November) så kommer Brf Gröna gatan att påbörja utsortering av matavfall. Detta är ett lagkrav som från och med januari 2024 gäller alla fastigheter i Sverige. Kretslopp och vatten i Göteborg påbörjar utställning av matavfallskärl i våra soprum redan nu för att vi skall vänja oss vid detta innan lagkravet träder i kraft
Ni kan läsa mer om detta på Göteborg stads hemsida.
För att alla våra boende skall få möjlighet att sortera ut sitt matavfall har våra fastighetsskötare under v45 placerat ut hållare för matavfallspåsar i respektive trapphus. Dessa har ställts i entréerna och ni som boende kan där hämta upp 1 st. sådan/hushåll.
De bruna matavfallspåsarna kan löpande hämtas upp i det soprum dit ni som boende hänvisas med ert matavfall enligt nedan.
Gröna gatan 27:
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 27, 29, 37 och 39.
Gröna gatan 33 (Karl-Johansgatan 98B):
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 31 och 33.
Gröna gatan 35 (Karl-Johansgatan 98 C):
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 35.

Samma nyckel som nyttjas till tvättstuga kan användas till respektive soprum. Det är mycket viktigt att ni lämnar ert utsorterade avfall i avsett soprum då vi annars riskerar överfyllda kärl med konsekvens att det blir både nedskräpat och luktar illa.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta vår förvaltare hos HSB, Linda Camitz Olofsson på telefon 010-442 22 62 eller på mailadress linda.camitzolofsson@hsb.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen för HSB Brf Gröna gatan
Genom förvaltare Linda Camitz Olofsson

Infoblad maj

Måsar på taket

Styrelsen har tecknat avtal angående åtgärder för att få bort måsarna på taket.

Laddpunkter i garaget

Laddpunkterna i garaget har nu tagits i bruk.

Styrelsen vill även passa på att tacka alla som medverkade på trädgårdsdagen!

Infoblad April

Årsstämma

Den 16/5 k1. 19.00 kommer det hållas årsstämma i lokalen Karl-Johan i Dalheimers hus. Anmälan sker senast 9/5 genom mejl till info@gronagatan.se alternativt genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i entrén i uppgång 27. Ange hur många som kommer. Observera att detta endast avser medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Trädgårdsdag

Styrelsen påminner om trädgårdsdag den 7/5 då vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren.

Laddpunkter i garaget

Vi hoppas att snart kunna starta möjligheten att använda installerade laddpunkter i vårt garage. Om ni inte redan anmält intresse för att snarast påbörja detta så kontakta oss genom att mejla till info@gronagatan.se

Påminnelse om skötsel av tvättstugor

Vi påminner om att tvättstugorna ska rengöras efter varje användning. Detta innefattar:

  • Sopa och våttorka golven.
  • Torka av maskiner och bänkar samt inne i torktumlaren.
  • Ta bort ludd och torka av filter

Extra extra!

Årsstämma

Den 16/5 kl. 19:00 kommer det hållas årsstämma. Styrelsen återkommer med information om lokal. Motioner lämnas senast 2/5 till info@gronagatan.se

Trädgårdsdag

7/5 kommer vi ha trädgårdsdag där vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren. Mer information kommer längre fram.

Laddpunkter i garaget

Detaljer kring debiteringslösning för laddpunkterna i garaget håller på att utformas. När det är klart kommer laddpunkterna att kunna tas i bruk.

Infoblad Februari

Matkällarförråd

De förråd som inte är uthyrda kommer att öppnas och tömmas. Allt som står löst i förråd som inte
omfattas av hyresavtal kommer att slängas. Har du ett förråd som inte omfattas av avtal kan du
kontakta HSB

Snörasskydd

Styrelsen beslutade innan vintern att montera snörasskydd på låghusen. Dessa är nu på plats

Gången utanför förskolan Vildrosen

Styrelsen beslutade i slutet av förra året att iordningställa gången utanför förskolan Vildrosen
Detta gjordes tidigare under vintern.

Ny belysning utanför garageporten

Ny belysning kommer monteras utanför garageporten inom kort.

Ny webbsida

Tjena! Nu är nya webbsidan för bostadsrättsföreningen uppe och snurrar. Här kan du hitta info som berör föreningen och de som bor i fastigheten. Infobladen kommer också att publiceras här.