Infoblad maj

Måsar på taket

Styrelsen har tecknat avtal angående åtgärder för att få bort måsarna på taket.

Laddpunkter i garaget

Laddpunkterna i garaget har nu tagits i bruk.

Styrelsen vill även passa på att tacka alla som medverkade på trädgårdsdagen!