Infoblad April

Årsstämma

Den 16/5 k1. 19.00 kommer det hållas årsstämma i lokalen Karl-Johan i Dalheimers hus. Anmälan sker senast 9/5 genom mejl till info@gronagatan.se alternativt genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda i entrén i uppgång 27. Ange hur många som kommer. Observera att detta endast avser medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Trädgårdsdag

Styrelsen påminner om trädgårdsdag den 7/5 då vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren.

Laddpunkter i garaget

Vi hoppas att snart kunna starta möjligheten att använda installerade laddpunkter i vårt garage. Om ni inte redan anmält intresse för att snarast påbörja detta så kontakta oss genom att mejla till info@gronagatan.se

Påminnelse om skötsel av tvättstugor

Vi påminner om att tvättstugorna ska rengöras efter varje användning. Detta innefattar:

  • Sopa och våttorka golven.
  • Torka av maskiner och bänkar samt inne i torktumlaren.
  • Ta bort ludd och torka av filter

Extra extra!

Årsstämma

Den 16/5 kl. 19:00 kommer det hållas årsstämma. Styrelsen återkommer med information om lokal. Motioner lämnas senast 2/5 till info@gronagatan.se

Trädgårdsdag

7/5 kommer vi ha trädgårdsdag där vi hjälps åt att fixa iordning på gården inför våren och sommaren. Mer information kommer längre fram.

Laddpunkter i garaget

Detaljer kring debiteringslösning för laddpunkterna i garaget håller på att utformas. När det är klart kommer laddpunkterna att kunna tas i bruk.