Gården

Välkommen till vår trevliga gård!

Gården omges av föreningens fastigheter på tre sidor samt gårdsgatan Gröna Gatan. Här finns plats för både lek, umgänge och avkoppling. Vi har även en grill som kan användas av föreningens medlemmar. Spendera så mycket tid du vill på gården men tänk på att vara aktsam om växter och rabatter, samt hålla en rimlig ljudnivå.

Av säkerhetsskäl är bollspel inte tillåtet på gården eftersom det lätt kan ske en olycka med omkringliggande fönster. Det finns utmärkta ytor för detta på andra sidan Gröna Gatan.

Vid behov att komma in med bil på gården, går grinden att öppna genom att lyfta upp en sprint som sitter längst in på grinden, mot nedgången till garaget.

Trädgårdsgrupp

Föreningen har en trädgårdsgrupp bestående av boende i föreningen med gröna fingrar och ett stort trädgårdsintresse. Gruppen tar hand om och underhåller våra fina rabatter och ser till att vi har en trevlig miljö på vår gård.

Är du intresserad av att engagera dig i trädgårdsgruppen är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen.

Har du något förslag till förändring på gården?

Kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda på Gröna gatan 27, bottenvåningen.