Nyckelhantering

Nyckel till lägenhetens entrédörr

Till lägenhetens entrédörr hör ursprungligen 3 st kopieringsskyddade nycklar, samt en blå plastnyckel (master) som används för ytterligare kopieringar. Det är inte möjligt att anskaffa ytterligare kopior utan den blå plastnyckeln. Denna måste tas med till den ASSA-licensierade butik som skapar kopior, förslagsvis Låfa på Kustroddargatan 2. Förvara denna plastnyckel på så sätt att det påtryckta 7-siffriga löpnumret inte slits bort, t.ex. vid nötning mot andra artiklar.

Övriga nycklar

För anskaffning av nyckel som ger tillträde till vissa utrymmen i vårt källarplan hänvisar vi till HSB Boendeservice.