Valberedning

För närvarande finns ingen valberedning. En sådan kommer att tillsättas inför det att en ny styrelse ska väljas.