Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd, antingen vinds- eller källarförråd.