Sortering av matavfall

Från och med v46. (13-17 November) så kommer Brf Gröna gatan att påbörja utsortering av matavfall. Detta är ett lagkrav som från och med januari 2024 gäller alla fastigheter i Sverige. Kretslopp och vatten i Göteborg påbörjar utställning av matavfallskärl i våra soprum redan nu för att vi skall vänja oss vid detta innan lagkravet träder i kraft
Ni kan läsa mer om detta på Göteborg stads hemsida.
För att alla våra boende skall få möjlighet att sortera ut sitt matavfall har våra fastighetsskötare under v45 placerat ut hållare för matavfallspåsar i respektive trapphus. Dessa har ställts i entréerna och ni som boende kan där hämta upp 1 st. sådan/hushåll.
De bruna matavfallspåsarna kan löpande hämtas upp i det soprum dit ni som boende hänvisas med ert matavfall enligt nedan.
Gröna gatan 27:
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 27, 29, 37 och 39.
Gröna gatan 33 (Karl-Johansgatan 98B):
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 31 och 33.
Gröna gatan 35 (Karl-Johansgatan 98 C):
Hit hänvisas boende på Gröna gatan 35.

Samma nyckel som nyttjas till tvättstuga kan användas till respektive soprum. Det är mycket viktigt att ni lämnar ert utsorterade avfall i avsett soprum då vi annars riskerar överfyllda kärl med konsekvens att det blir både nedskräpat och luktar illa.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta vår förvaltare hos HSB, Linda Camitz Olofsson på telefon 010-442 22 62 eller på mailadress linda.camitzolofsson@hsb.se
Med vänlig hälsning
Styrelsen för HSB Brf Gröna gatan
Genom förvaltare Linda Camitz Olofsson