Infoblad april

Inga kartonger i soprummen  

Det går inte att  slänga kartonger i soprummen, som är avsedda för kompost och hushållssopor. Behållare för återvinning finns bakom Praktiska gymnasiet, vid Chapmans torg eller vid Jægerdorfsplatsen. För större artiklar finns vidare Återvinningscentraler. (ÅVC)

Den närmast belägna är Högsbo ÅVC.

Tillåtna tider för ”störande arbete”

Det är tillåtet att utföra högljutt arbete såsom borrning etc. mellan kl. 10-18.  

Årsstämma

Styrelsen påminner om att årsstämma kommer hållas den 14 maj kl. 19.00 i Seglaresalen på Seglaregatan 10.  

Motioner sänds senast den 14 april till info@gronagatan.se eller lämnas i styrelsens brevlåda i uppgång 27.  

Kallelse, med Information om anmälan till stämman,  kommer inom kort.  

/Styrelsen